GfK Asia công bố "Nhãn hiệu dẫn đầu Việt Nam năm 2007”

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Trong tháng 4 và 5/2008, GfK Asia đã lần thứ 4 công bố giải thưởng “Nhãn hiệu đứng đầu tại Việt Nam năm 2007” cho các sản phẩm điện tử, điện gia dụng, CNTT, máy ảnh số và ĐTDĐ.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=10017&t=pcolarticle