Gemadept cũng kinh doanh bất động sản và tài chính

    Gốc

    GDM sẽ đầu tư, xây dựng hệ thống cảng biển, logistics và mạng lưới dịch vụ hàng hải, đầu tư mở rộng lĩnh vực vận tải biển...

      Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=07&home=detail&id=345a6f75be4b36&page=category