Gelex (GEX) dự kiến dùng cổ phiếu công ty con để làm tài sản đảm bảo phát hành 1.500 tỷ đồng trái phiếu

  Báo Đầu Tư Chứng Khoán
  446 liên quanGốc

  Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (Gelex, mã chứng khoán GEX - sàn HOSE) thông qua việc phát hành hai gói trái phiếu riêng lẻ năm 2021 với quy mô lên tới 1.500 tỷ đồng.

  Trong đó, gói phát hành trái phiếu riêng lẻ thứ nhất với quy mô 1.000 tỷ đồng để tăng quy mô vốn hoạt động cho công ty, kỳ han 3 năm, trái phiếu không chuyển đổi, có bảo đảm bằng tài sản và không kèm chứng quyền. Công ty cho biết thêm, lãi suất trái phiếu áp dụng cho toàn bộ kỳ hạn là cố định và tối đa là 9%/năm, thời gian dự kiến phát hành trong tháng 12/2021.

  Tài sản đảm bảo của công ty bao gồm một số lượng cổ phiếu của Tổng Công ty Viglacera (mã chứng khoán VGC), một số lượng cổ phần của CTCP Dây cáp điện Việt Nam (mã chứng khoán CAV), một số lượng cổ phần CTCP Chế tạo điện cơ Hà Nội (mã chứng khoán HEM).

  Đối với gói trái phiếu thứ hai với quy mô 500 tỷ đồng, công ty huy động để tăng quy mô vốn hoạt động, kỳ hạn 3 năm, trái phiếu phát hành với lãi suất áp dụng cho toàn bộ kỳ hạn tối đa 9%/năm và dự kiến triển khai trong tháng 12/2021.

  Tài sản đảm bảo của gói thứ hai gồm một số cổ phần của VGC, CAV, HEM, CTCP Thiết bị điện (mã chứng khoán THI), CTCP Thiết bị điện Gelex.

  Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2021, GEX ghi nhận doanh thu đạt 6.042,64 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 343,83 tỷ đồng, lần lượt tăng 28% và 69% so với cùng kỳ.

  Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 77% so với cùng kỳ lên 959,75 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 121% lên 208,49 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 139% so với cùng kỳ lên 317,83 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

  Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, GEX ghi nhận doanh thu đạt 19.157,15 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.162,44 tỷ đồng, lần lượt tăng 59% và 81% so với cùng kỳ.

  Trong năm 2021, GEX đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế là 1.285 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm, công ty vượt 10% kế hoạch lợi nhuận năm.

  Tính đến ngày 30/09/2021, tổng tài sản tăng mạnh, gấp đôi hồi đầu năm, lên gần 54,300 tỷ đồng. Tiền và tương đương tiền đạt gần 3,334 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần đầu năm chủ yếu là do tăng tiền thu từ phát hành cổ phiếu và đi vay. Giá trị hàng tồn kho gấp 3.5 lần đầu năm, đạt 11,455 tỷ đồng gồm thành phẩm, nguyên vật liệu…

  Nợ vay tài chính tăng 61% lên 19,488 tỷ đồng do dư nợ vay ngắn hạn gấp 2.2 lần đầu năm, lên 9,314 tỷ đồng và nợ vay dài hạn tăng 31%, lên gần 10,176 tỷ đồng.

  Đóng cửa phiên giao dịch ngày 21/12, cổ phiếu GEX giảm sàn 1.400 đồng về 38.500 đồng/cổ phiếu.

  Vũ Duy Bắc

  Nguồn ĐTCK: https://tinnhanhchungkhoan.vn/gelex-gex-du-kien-dung-co-phieu-cong-ty-con-de-lam-tai-san-dam-bao-phat-hanh-1-500-ty-dong-trai-phieu-post287641.html