GELEX đã mua 23,6 triệu cổ phiếu tại CTCP Thiết bị điện Thibidi

GEX đã nâng tỷ lệ sở hữu tại Thibidi từ 43,44% (gần 11 triệu cổ phiếu) lên thành 70,79% (hơn 34,5 triệu cổ phiếu).

GELEX đã mua 23,6 triệu cổ phiếu tại CTCP Thiết bị điện Thibidi - Ảnh 1

Vào ngày 15/11/2016, Tổng CTCP Thiết bị điện Việt Nam (GELEX; mã GEX - HNX) đã mua 23,6 triệu cổ phiếu của CTCP Thiết bị điện (Thibidi).

Sau khi giao dịch được thực hiện, GEX đã nâng tỷ lệ sở hữu tại Thibidi từ 43,44% (gần 11 triệu cổ phiếu) lên thành 70,79% (hơn 34,5 triệu cổ phiếu).

Trước đó, theo Nghị quyết HĐQT trước đó của GELEX, HĐQT công ty này đã nhất trí việc đầu tư mua cổ phần Thibidi nhằm tăng tỷ lệ sở hữu theo phương án phát hành riêng lẻ của Thibidi đã được thông qua. GEX dự định mua thêm 23,6 triệu cổ phiếu với giá phát hành 24.500 đồng/CP, tương đương tổng giá trị đầu tư hơn 578 tỷ đồng. Thời gian thực hiện đầu tư dự kiến trong 30 ngày, bắt đầu từ ngày 14/11 đến 14/12/2016.

Được biết trong 9 tháng đầu năm 2016, GEX đã đạt 5.561 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận sau thuế đạt trên 500 tỷ đồng, vượt 113% kế hoạch của năm.