GDP 6 tháng tăng 3,9%

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    1 đăng lạiGốc

    Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 6 tháng tăng 10,27% so với cùng kỳ 2008

    (SGGP-12G).- Đó là số liệu được công bố tại cuộc họp giao ban về kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2009 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tổ chức sáng nay, 24-6. Nhìn chung, các chỉ tiêu kinh tế quan trọng đều có sự suy giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2008. Cụ thể, tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp đạt 4,8% (cùng kỳ 2008: 16,5%), sản xuất nông lâm ngư nghiệp tăng 2,5% (cùng kỳ 2008: 4,5%); kim ngạch xuất khẩu 27,6 tỷ USD (cùng kỳ 2008: 29,7 tỷ USD), kim ngạch nhập khẩu: 29,7 tỷ USD (cùng kỳ 2008: 44,5 tỷ USD). Tuy nhiên, điều đáng mừng là sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng cao hơn tốc độ tăng của tháng trước, thể hiện đà phục hồi của nền kinh tế. Thị trường bất động sản cũng được coi là đã có dấu hiệu “tan băng”. Trong hoạt động xuất khẩu, đáng lưu ý là các mặt hàng nông sản đều tăng mạnh so với cùng kỳ. Hàng dệt may cũng có xu hướng tăng qua các tháng, mặc dù tổng kim ngạch xuất khẩu 6 tháng chỉ đạt hơn 2 tỷ USD, giảm 8,7% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, trong tình hình kinh doanh và tiêu thụ hàng hóa giảm sút, số doanh nghiệp đăng ký mới trong 6 tháng đầu năm vẫn tiếp tục tăng cao. Ước trong 6 tháng đã có 40.000 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh, tăng 14% so với cùng kỳ 2008. Tuy nhiên, tổng vốn đăng ký mới giảm sút khá lớn, chỉ đạt 170.000 tỷ đồng. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 6-2009 tăng 0,55% so với tháng trước và tăng 2,68% so với tháng 12-2008. Như vậy, . ANH PHƯƠNG

    Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/kinhte/2009/6/194991/