Gazprom: Dự báo giá dầu sẽ lên tới 250 USD/thùng năm 2009

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Dự đoán của Gazprom cũng được đưa ra trong bối cảnh Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) vừa khuyến cáo giá dầu cao kỷ lục có thể ảnh hưởng đến nhu cầu tăng dầu mỏ trong năm 2008.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=67132