Gây tai nạn rồi cướp xe

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Đang đi trên đường thì ông Dân bất ngờ bị một thanh niên va quệt khiến ông té ngã. Sau đó, người thanh niên này cùng đồng bọn quay lại đuổi đánh ông Dân rồi cướp xe tẩu thoát.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2008/5/90509.cand