"Gay" khác người thường ở chỗ nào?

    Gốc

    Không chỉ xu hướng tình dục, những người đồng tính nam cũng có bộ não khá giống với đàn bà, còn người đồng tính nữ lại giống với đàn ông.

      Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/SKDS/Lamdep/45869/default.aspx