Gây án dưới tên người khác

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CATP) Sau khi mẩu chuyện “Màn kịch che mắt” trong chuyên mục Chuyện không thể ngờ đăng trên Báo CATP (số thứ ba, ngày 26-8-2008), Nghiêm Vũ Đạt - nhân vật chính của vụ trộm xe trong câu chuyện đã gọi điện thoại đến tòa soạn...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/toa_soan_va_ban_doc/2008/09/20080910.776