GAS: 23/12 ĐKCC trả cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 23%

  Công ty sẽ thực hiện chi trả cổ tức tới cổ đông vào ngày 13/01/2017.

  Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (mã GAS - HOSE) vừa công bố Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức năm 2016.

  Theo đó, HĐQT của GAS đã thông qua tạm ứng cổ tức năm 2016 cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 23%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận cổ tức 2.300 đồng). Như vậy, GAS sẽ chi khoảng 4.400 tỷ đồng tạm ứng cổ tức lần này cho cổ đông.

  Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông vào 23/12/2016.

  Công ty sẽ thực hiện chi trả cổ tức tới cổ đông vào ngày 13/01/2017.

  Doanh thu thuần quý III/2016 của GAS giảm 12% so với cùng kỳ năm trước, ghi nhận mức 12.787 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ GAS chỉ còn lại 964 tỷ đồng, giảm 58% so với cùng kỳ năm 2015.

  Lũy kế 9 tháng, GAS đạt tổng doanh thu thuần 43.546 tỷ đồng, giảm 7% nhưng lợi nhuận sau thuế lại giảm sâu xuống còn 4.009 tỷ đồng, chỉ bằng 53% so với mức xấp xỉ 7.500 tỷ đồng cùng kỳ năm 2015.

  Với kết quả kinh doanh đi xuống, EPS 4 quý của GAS chỉ còn 2.640 đồng/cổ phiếu. So với kế hoạch đặt ra, GAS đã hoàn thành gần 80% chỉ tiêu doanh thu, nhưng chỉ mới hoàn thành 56,6% kế hoạch lợi nhuận sau thuế. Do vậy, khả năng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm nay là rất thấp.

  Nguồn NDH: http://ndh.vn/gas-23-12-dkcc-tra-co-tuc-nam-2016-bang-tien-ty-le-23--20161209102315477p4c147.news