Gấp rút rà soát các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển

Chiều 8/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh chủ trì buổi làm việc với các đơn vị, địa phương để xem xét, thống nhất kết quả rà soát xã vùng bãi ngang ven biển, xã cồn bãi trên địa bàn tỉnh để làm căn cứ báo cáo đề xuất Bộ LĐ-TB&XH trình Chính phủ phê duyệt xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, xã cồn bãi giai đoạn 2016-2020.

Gấp rút rà soát các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển - Ảnh 1

Thực hiện Quyết định số 1559/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu chí xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016 – 2020, Hướng dẫn 3027/LĐTBXH- VPQGGN của Bộ LĐ-TB&XH, Kế hoạch 268/KH-UBND tỉnh, Sở LĐ-TB&XH đã chỉ đạo các địa phương tổ chức triển khai rà soát bắt đầu từ 24/8/2016.

Đến nay, căn cứ vào kết quả rà soát của các huyện, thị xã và đối chiếu, tham vấn số liệu của các đơn vị liên quan, công tác rà soát các xã đặc biệt khó khăn vũng bãi ngang ven biển, xã cồn bãi giai đoạn 2016 -2020.

Gấp rút rà soát các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển - Ảnh 2

Giám đốc Sở LĐTB&XH Nguyễn Trí Lạc đề xuất phương án 3 với 29/33 xã (trừ các xã đã về đích NTM) đủ điều kiện đưa vào danh sách xã đặc biệt khó khăn bãi ngang ven biển, xã cồn bãi giai đoạn 2016 -2020.

Kết quả, có 33 xã, phường thuộc xã bãi ngang ven biển và xã cồn bãi, trong đó Nghi Xuân 10 xã, Lộc Hà 3 xã, Thạch Hà 7 xã, Cẩm Xuyên 5 xã, Kỳ Anh 3 xã, thị xã Kỳ Anh 4 xã và 1 phường.

Từ kết quả tổng hợp, 3 phương án được đề xuất lựa chọn để đưa vào danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, xã cồn bãi giai đoạn 2016 -2020.

Phương án 1 dựa trên đề nghị của các huyện gồm 31/33 xã đủ điều kiện đưa vào danh sách (trừ xã Thạch Văn - Thạch Hà và xã Xuân Phổ - Nghi Xuân); phương án 2 căn cứ theo số liệu tham vấn, kiểm tra, đối chiếu với các sở, ngành cũng như theo tiêu chí của Trung ương có 13/33 xã, phường đủ điều kiện; phương án 3 theo đề xuất của Sở LĐ-TB&XH có 29/33 xã đủ điều kiện (trừ 4 xã về đích NTM).

Gấp rút rà soát các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển - Ảnh 3

Gấp rút rà soát các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển - Ảnh 4

Đại diện các địa phương đồng tình cao với phương án 3, bởi trong điều kiện hiện nay, sự cố môi trường biển ảnh hưởng rất đời sống đến đời sống người dân các xã ven biển.

Tại buổi làm việc, đa số các ý kiến thảo luận đều đề xuất phương án 3 với 29/33 xã đủ điều kiện đưa vào danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, xã cồn bãi giai đoạn 2016- 2020. Bởi thực tế hiện nay, việc được hưởng ưu tiên hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu của chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, thực hiện các chính sách an sinh xã hội,… là những nguồn lực rất cần cho các địa phương bãi ngang ven biển, xã cồn bãi vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống cho người dân…

Gấp rút rà soát các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển - Ảnh 5

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh đánh giá cao sự vào cuộc của Sở LĐ-TB&XH cũng như các đơn vị liên quan trong việc thực hiện rà soát theo yêu cầu. Các đơn vị cũng đã thẳng thắn nêu quan điểm lựa chọn các phương án theo điều kiện thực tế và hầu hết các ý kiến đồng tình với phương án 3 (29/33 xã đủ điều kiện).

Trên cơ sở thảo luận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở LĐTB&XH phối hợp với các sở, ngành, địa phương rà soát lại từng tiêu chí cụ thể theo tinh thần vận dụng tối đa nhưng phải phù hợp với quy định. Sau khi rà soát tổng hợp, chốt số liệu ở mỗi huyện, Sở LĐTB&XH tổng hợp báo cáo trình UBND tỉnh trước 15/10…

Thành Chung