Gấp rút chuẩn bị cho “hậu chương trình đề án 112”

Đề án CPĐT mới có một số khác biệt so với Đề án 112, nhấn mạnh sự chủ động các bộ ngành và địa phương trong việc triển khai theo những hướng dẫn và mục tiêu mà đề án này đề ra. Công việc chuẩn bị các điều kiện cho triển khai xây dựng chính phủ điện tử (CPĐT) đang trong giai đoạn nước rút, từ vấn đề tổ chức bộ máy, tiếp nhận kết quả Đề án 112 đến xây dựng văn bản pháp lý cho việc triển khai CPĐT.