Gặp ông Riedl tại Vienna

    Gốc

    >>Bảng C: Lưỡi hái tử thần

      Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Thethao/2008/6/5/242862.tno