Gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực miền Trung, Tây Nguyên

Chiều 15-7, tại TP Đà Nẵng, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 5, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực miền Trung, Tây Nguyên.

Dự buổi gặp mặt có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Các đồng chí ủy viên Trung ương Đảng: Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Lê Quốc Minh, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương; Bộ Thông tin và Truyền thông; Quân khu 5; Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật Việt Nam và lãnh đạo, đại diện các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung, Tây Nguyên.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi gặp mặt.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi gặp mặt.

Buổi gặp mặt nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý hoạt động báo chí, xuất bản, văn hóa văn nghệ, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng “Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại”; “Rà soát quy hoạch ngành xuất bản, in và phát hành theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiện đại hóa” và "Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc”.

Cùng với đó là nắm bắt, đánh giá tình hình hoạt động báo chí, xuất bản, văn hóa văn nghệ trên địa bàn miền Trung, Tây Nguyên trong tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại thời gian qua, từ đó chỉ đạo, định hướng nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Trịnh Văn Quyết khẳng định sự phối hợp kịp thời, có hiệu quả của các cơ quan thông tấn, báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật thời gian qua đã trực tiếp góp phần xây dựng quân đội đáp ứng nhiệm vụ, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng luôn ghi nhận, đánh giá cao sự quan tâm, giúp đỡ của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật Trung ương, địa phương nói chung và khu vực miền Trung, Tây Nguyên nói riêng đối với sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại.

Trung tướng Trịnh Văn Quyết phát biểu tại buổi gặp mặt.

Thời gian tới, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật duy trì nền nếp và tăng cường thông tin tuyên truyền về hoạt động quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng, xây dựng quân đội.

Các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật Trung ương, các ban, bộ, ngành, địa phương, trong đó có khu vực miền Trung, Tây Nguyên tiếp tục phối hợp tốt hơn nữa với các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, mở rộng, nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, phản ánh về hoạt động quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng, phản ánh đời sống sinh hoạt của bộ đội, nhất là các đơn vị ở biên giới, hải đảo, vùng sâu vùng xa, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận và khẳng định: Thời gian qua, các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực miền Trung, Tây Nguyên đã thông tin, tuyên truyền, lan tỏa sâu sắc, nổi bật các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của địa phương, trở thành cầu nối quan trọng giữa ý Đảng, lòng dân, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, Nhà nước, khơi dậy và cổ vũ khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị trong thời gian tới, cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan chỉ đạo, quản lý, cơ quan thông tấn, báo chí, xuất bản, các hội văn học nghệ thuật khu vực miền Trung, Tây Nguyên tiếp tục nhận thức, quán triệt vị trí, vai trò của công tác báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật trong thông tin, tuyên truyền cổ vũ đời sống của nhân dân. Trong đó bám sát chỉ đạo, triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội và chương trình, kế hoạch hành động của Chính phủ.

Chủ động thông tin, cập nhật những chính sách, quyết sách kịp thời, hiệu quả giải quyết khó khăn, vướng mắc bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống nhân dân; đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; kết quả của Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; nghị quyết đại hội đảng bộ của các tỉnh, thành phố bằng nhiều hình thức sinh động, hấp dẫn, dễ tiếp cận với nhân dân.

Tin, ảnh: LÊ HIẾU

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc/gap-mat-cac-co-quan-bao-chi-xuat-ban-van-hoc-nghe-thuat-khu-vuc-mien-trung-tay-nguyen-699959