Gặp mặt ban liên lạc Cựu chiến binh Cục chính trị Quân khu Trị-Thiên-Huế

    Gốc

    QĐND Online - Sáng 20-1, Ban liên lạc Cựu chiến binh Cục Chính trị, Quân khu Trị-Thiên-Huế đã tổ chức gặp mặt nhân dịp 40 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 tại Tòa soạn báo Quân đội nhân dân (Hà Nội)...

      Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.chinhtri.tinchinhtri.28504.qdnd