Gặp lỗi rơi xuống biển, liệu tên lửa đẩy của SpaceX còn được tái sử dụng?

Ngày 5.12, tàu con thoi SpaceX Dragon mang theo đồ tiếp tế và thiết bị đến cho không gian quốc tế ISS thành công nhưng tên lửa đẩy Falcon 9 gặp sự cố nên đã hạ cánh xuống biển thay vì trên một sà lan như dự kiến. Đọc thêm

Yến My