Gặp khó vì thiếu tiền!

    Gốc

    Kinh phí eo hẹp dẫn tới những thay đổi không mong muốn trong kế hoạch tập huấn, tham dự của các đội tuyển trước SEA Games 24, chỉ tiêu huy chương ít nhiều bị ảnh hưởng

    Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/the-thao/203520.asp