Gặp gỡ văn hóa: TS Vũ Thị Minh Hương - để thông điệp của di sản vọng mãi ngàn năm

Châu Bản Triều Nguyễn là khối tài liệu duy nhất có bút tích nhà vua Triều Nguyễn phê duyệt mọi vấn đề của đất nước. Đặc biệt đây là tài liệu ghi chép đầy đủ, sớm nhất trực tiếp nhất, ghi rõ hoạt động chủ quyền của Việt Nam từ xác lập, thực thi và bảo vệ chủ quyền trong suốt quá trình 143 năm của Triều Nguyễn. Hệ thống văn bản này được công nhận là di sản tư liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương và sau đó là di sản tư liệu thế giới trong đó có đóng góp quan trọng của Tiến sĩ Vũ Thị Minh Hương.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Phan Xanh

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/gap-go-van-hoa-ts-vu-thi-minh-huong-de-thong-diep-cua-di-san-vong-mai-ngan-nam-212150.htm