Gạo ngoại “chèn” gạo nội

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Một thực trạng đang diễn ra ở đồng bằng sông Cửu Long, trong 2 mùa lúa vừa qua, sau khi thu hoạch, người nông dân chất lúa ngổn ngang khắp nhà chờ bán thì thời gian gần đây, gạo thơm từ Campuchia lại vượt biên giới vào Việt Nam.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/kinhte/2008/11/103463.cand