Gánh nặng sĩ tử

    Gốc

    Hanoinet - Khi nhắc đến lỗi môn Văn của thí sinh, không cô giáo nào không cười; có cô giáo còn cẩn thận chép hẳn ra một bản đem về rút kinh nghiệm cho học trò của mình.

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=77976