Gánh nặng kiến thức

    Gốc

    Hanoinet - Những ngày này, các trường tiểu học bắt đầu mở cửa chính thức đón học sinh trở lại trường sau thời gian nghỉ hè. Đây cũng là thời điểm phụ huynh có con vào lớp 1 đưa con đến nhận trường, nhận lớp, bắt đầu những ngày học đầu tiên của bậc học đầu đời.

    Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=83436