Găng tay truyền cảm xúc vào blog

    Báo Tiền Phong
    1 đăng lạiGốc

    Tự do giao tiếp trong kỷ nguyên internet đã đạt đến mức chưa từng thấy. Chat, forum, blog là điều không còn xa lạ, nhưng internet vẫn có những thứ có thể mang đến sự ngạc nhiên cho mọi người.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/200839/20080922180243.aspx