Gắn xây dựng lực lượng với tạo thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc

QĐND - Những năm qua, tình hình chính trị - xã hội của tỉnh Tuyên Quang luôn ổn định, tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, quốc phòng - an ninh (QP-AN) được củng cố, tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững... Trong thành quả chung đó, LLVT tỉnh tự hào là lực lượng nòng cốt trong giải quyết các diễn biến phức tạp xảy ra ở cơ sở, bảo vệ vững chắc các mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, QP-AN; tạo môi trường thuận lợi cho phát triển KT-XH.

QĐND - Những năm qua, tình hình chính trị - xã hội của tỉnh Tuyên Quang luôn ổn định, tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, quốc phòng - an ninh (QP-AN) được củng cố, tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững... Trong thành quả chung đó, LLVT tỉnh tự hào là lực lượng nòng cốt trong giải quyết các diễn biến phức tạp xảy ra ở cơ sở, bảo vệ vững chắc các mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, QP-AN; tạo môi trường thuận lợi cho phát triển KT-XH.

Từ khi thành lập 17-4-1947 đến nay, LLVT tỉnh Tuyên Quang đã không ngừng phát triển cả về số lượng, chất lượng, đóng góp to lớn về sức người, sức của trong các cuộc kháng chiến và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Thế trận quốc phòng toàn dân (QPTD) của tỉnh ngày càng được củng cố, tăng cường. Ngay sau thời điểm tái lập tỉnh Tuyên Quang tháng 10-1991 đến nay (năm 1976 tỉnh Tuyên Quang sáp nhập với tỉnh Hà Giang thành tỉnh Hà Tuyên), LLVT tỉnh đã làm tốt việc quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của trên về xây dựng LLVT vững mạnh, giữ vững thế trận QPTD. Cơ quan quân sự các cấp đã kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương không ngừng nâng cao tiềm lực QP-AN trong khu vực phòng thủ. Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, tham gia huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao (SSCĐ), hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Chiến sĩ Đại đội Trinh sát 20 (Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang) huấn luyện kỹ thuật chiến đấu. Ảnh: Đăng Ninh.

Bộ đội thường trực của tỉnh được xây dựng theo hướng: "Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại". Công tác huấn luyện, luyện tập, diễn tập hằng năm hoàn thành đúng kế hoạch, quân số tham gia huấn luyện trung bình đạt 97,8%, kiểm tra các nội dung 100% đạt yêu cầu, có 76,9% khá, giỏi; 100% cuộc diễn tập khu vực phòng thủ, phòng chống cháy rừng-bảo vệ rừng, phòng chống giảm nhẹ thiên tai-tìm kiếm cứu nạn… cấp tỉnh và cơ sở đạt kết quả tốt, bảo đảm an toàn tuyệt đối. LLVT tỉnh đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc chỉ thị, mệnh lệnh SSCĐ của Tư lệnh Quân khu 2, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương nắm chắc tình hình an ninh chính trị địa bàn; duy trì nghiêm các chế độ SSCĐ; triển khai thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp Quân sự - Công an theo Nghị định 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ. Từ Bộ CHQS tỉnh đến cơ sở chủ động bổ sung, điều chỉnh các quyết tâm, kế hoạch SSCĐ, xây dựng và triển khai có hiệu quả kế hoạch bảo vệ các ngày lễ, Tết, các sự kiện quan trọng của đất nước và địa phương.

Cơ quan quân sự các cấp đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức xây dựng lực lượng dân quân tự vệ (DQTV), dự bị động viên (DBĐV) đúng luật, pháp lệnh, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Quân khu; kết hợp chặt chẽ giữa công tác tuyển quân với tạo nguồn cán bộ và nguồn DBĐV. Thực hiện chủ trương xây dựng lực lượng DBĐV theo hướng đúng chuyên nghiệp, gọn địa bàn, những năm gần đây, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức đào tạo dự bị 2 chuyển thành dự bị 1 cho gần 400 đồng chí; tổ chức huấn luyện chuyển loại, sắp xếp các đầu mối đơn vị DBĐV đúng chuyên nghiệp quân sự đạt 92,5%; tỷ lệ đảng viên trong DBĐV đạt 11,8%... Từ năm 2006 đến nay, toàn tỉnh đã củng cố xây dựng được 1.318 lượt cơ sở DQTV, tỷ lệ DQTV so với dân số đạt 1,72%, nữ chiếm 11,6%. Cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai có hiệu quả Chỉ thị 16 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác DQTV, chú trọng bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển Đảng trong DQTV, nâng tỷ lệ đảng viên trong lực lượng này từ 20,2% năm 2007 lên 24,7% năm 2011.

Trước diễn biến khó lường của tình hình an ninh chính trị trên thế giới, trong khu vực và trước những khó khăn, phức tạp trên địa bàn, những năm tới, đòi hỏi LLVT địa phương tỉnh phải có sự nỗ lực vượt bậc để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, cơ quan quân sự từ Bộ CHQS tỉnh đến cơ sở phải chủ động nắm chắc tình hình, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh. LLVT tiếp tục phát huy tốt vai trò là lực lượng nòng cốt trong giải quyết các diễn biến phức tạp ở cơ sở, tăng cường xây dựng nền QPTD, thế trận QPTD gắn với thế trận ANND vững chắc theo Nghị quyết 28/2008 của Bộ Chính trị và Nghị định 152/2007 của Chính phủ.

Các đơn vị thường trực không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng SSCĐ, thường xuyên điều chỉnh, bổ sung hệ thống kế hoạch tác chiến phòng thủ; chỉ đạo và tổ chức luyện tập, diễn tập đạt kết quả tốt, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD tạo chuyển biến vững chắc về kỷ luật, quản lý chặt chẽ VKTBKT trong mọi tình huống. Cơ quan quân sự phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, các ngành trong tỉnh nắm và quản lý chắc địa bàn, đặc biệt duy trì và thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp giữa Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh theo Nghị định 77 của Chính phủ.

Cơ quan quân sự các cấp tích cực, chủ động chọn nguồn đào tạo SQDB; làm tốt công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ LLVT có phẩm chất chính trị tốt, ý thức tổ chức kỷ luật cao, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, các đơn vị của LLVT sẽ phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành của tỉnh, huyện xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh; xóa đói, giảm nghèo; phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai; xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội... góp phần xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy, vững chắc của cấp ủy, chính quyền và nhân dân.

Đại tá Tiêu Xuân Hồng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang