Gắn việc thi đua dạy giỏi với đảm bảo học sinh đến lớp

Gắn việc thi đua dạy giỏi với đảm bảo học sinh đến lớp - Ảnh 1

Trường Tiểu học Păng Tiêng, huyện Lạc Dương (tỉnh Lâm Đồng) ở địa bàn đặc biệt khó khăn. Trước đây, vấn đề bảo đảm sĩ số học sinh ở các lớp, ở trường không đơn giản. Trước tình hình trên, CĐ nhà trường đã phối hợp với chuyên môn vận động 100% giáo viên, đoàn viên CĐ tham gia vận động học sinh, đảm bảo sĩ số học sinh trên lớp.

Theo cô giáo Rơ Ông K’Thủy - Chủ tịch CĐ Trường Tiểu học Păng Tiêng, để đảm bảo chất lượng dạy và học cũng như việc các em học sinh đến trường đầy đủ, đúng giờ, CĐ nhà trường đã phối hợp chuyên môn động viên 100% đoàn viên CĐ, nhất là các giáo viên tích cực tham gia phong trào thi đua “Dạy giỏi, học giỏi”, tích cực tham gia vận động học sinh đến lớp đảm bảo sĩ số, không để học sinh bỏ học. Qua đó, trong năm học này đã có nhiều giáo viên đạt thành tích cao trong Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường; có giáo viên được dự thi dạy giỏi cấp huyện sắp tới. Ở Trường Tiểu học Păng Tiêng, các phong trào thi đua, trong đó có phong trào thi đua “Dạy giỏi, học giỏi” và việc sâu sát học sinh, vận động học sinh đến trường đầy đủ, đúng giờ luôn được lãnh đạo nhà trường và CĐ nhà trường quan tâm khuyến khích. Cô Rơ Ông K’Thủy cho biết, thường vào dịp giao mùa từ mùa mưa sang mùa khô (mùa hoa dã quỳ), do thời tiết thay đổi nên một số học sinh bị ốm. Đây là lúc CĐ nhà trường vận động các đoàn viên, giáo viên trong trường tích cực bám sát tình hình đến lớp của học sinh, em nào ốm 1 buổi thì giáo viên chủ nhiệm đã đến tận nhà để nắm bắt tình hình, động viên, khuyên các em tích cực điều trị để sớm vượt qua ốm đau để đến trường. Chính nhờ 100% đoàn viên CĐ, giáo viên tích cực tham gia công tác này nên sĩ số học sinh trên lớp luôn đạt 98% trở lên, chất lượng học tập của các em không ngừng tiến bộ.

Để hoạt động của CĐ nhà trường đạt kết quả tốt, đầu tàu của CĐ nhà trường là cô Rơ Ông K’Thủy đã không ngừng phấn đấu vượt khó, bám trường, đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng giờ giảng và động viên học sinh đến lớp. Không chỉ là chủ tịch CĐCS luôn quan tâm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, NLĐ như về các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho NLĐ, cô giáo Rơ Ông K’Thủy còn luôn là giáo viên dạy giỏi cấp huyện, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, nhà giáo tiêu biểu của ngành GDĐT huyện Lạc Dương và cấp giáo dục tiểu học ngành GDĐT tỉnh Lâm Đồng. Với sự gương mẫu và tích cực chỉ đạo của cô Rơ Ông K’Thủy, CĐ Trường Tiểu học Păng Tiêng luôn là CĐCS vững mạnh trong hệ thống CĐ Giáo dục huyện Lạc Dương.

Xuân Trường