Gắn việc giảng dạy Tư tưởng Hồ Chí Minh với tham quan thực tế

(HNM) - Ngày 27-11, cuộc tọa đàm "Giá trị thực tiễn của Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đối với công tác giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh tại các học viện và nhà trường" đã được Khu di tích Hồ Chí Minh tổ chức với sự tham gia của hơn 70 đại biểu từ các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục, đào tạo và văn hóa, các nhà nghiên cứu, các giảng viên, HS, SV…

Tại buổi tọa đàm, các ý kiến đều khẳng định giá trị thực tiễn của Khu di tích đối với công tác giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, xác định đây là trường học thực tiễn sinh động, phản ánh chân thực, sâu sắc về tư tưởng và tấm gương đạo đức của Người thông qua các di tích và tài liệu, hiện vật trưng bày. Các đại biểu đã đề xuất những giải pháp khoa học cũng như chia sẻ những kinh nghiệm thực tế, như cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa Khu di tích với các nhà trường và coi đây là một chủ trương nhất quán, được tạo điều kiện bởi các cơ quan quản lý; Khu di tích cần có quy chế tham quan học tập, nội dung thuyết minh phù hợp với đối tượng HS, SV; nên coi việc kết hợp giảng dạy về Tư tưởng Hồ Chí Minh với tham quan thực tế tại các di tích và Bảo tàng Hồ Chí Minh là một yêu cầu tại các học viện, nhà trường. Quỳnh Phạm