Gần nửa số khỉ trên thế giới có nguy cơ tuyệt chủng

    Báo VTC News
    Gốc

    Gần một nửa số các loài khỉ trên thế giới đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng do tình trạng phá rừng và nạn săn bắn bừa bãi.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/261720/Default.aspx