Gần như xác định được ứng viên Tổng thống của đảng Cộng hòa

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Tổng thống Bush vừa có tuyên bố tại một cuộc họp quan trọng của đảng Cộng hòa, theo đó sẽ ủng hộ ông John McCain trở thành ứng cử viên của đảng này.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/quocte/2008/2/84840.cand