Gắn liền tăng trưởng xanh vào kế hoạch kinh tế cấp tỉnh

Ngày 31-10, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế TƯ (CIEM) tổ chức hội thảo Lồng ghép các mục tiêu của chiến lược tăng trưởng xanh (TTX) vào kế hoạch phát triển KT-XH tại các tỉnh, thành phố.

Theo CIEM, mục tiêu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế, theo định hướng hiện đại hóa đặt ra yêu cầu cần có cách tiếp cận và tư duy mới; lấy phát triển bền vững kết hợp bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sống của cộng đồng làm mục tiêu chiến lược và quan trọng nhất. Đây là vấn đề lâu dài, đã được quan tâm, nhưng chưa làm được nhiều. Vì vậy, cần được quán triệt, từ công tác nghiên cứu đến triển khai thực hiện trên diện rộng nhằm hướng tới tương lai thịnh vượng thông qua TTX. Việt Nam là quốc gia chủ động, thường xuyên tham gia, ủng hộ các sáng kiến, nội dung TTX trên các diễn đàn khu vực, cũng như trên toàn cầu…

Ông Trần Trung Hiếu, Phó trưởng ban Thế chế kinh tế (CIEM) nhấn mạnh, cần lồng ghép TTX vào công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế tại các tỉnh, thành phố; trước mắt là tính theo từng năm, từ nay đến năm 2020 và giai đoạn tiếp theo. Trong đó, tập trung vào việc thực hiện xanh hóa lối sống, xanh hóa hoạt động sản xuất, phấn đấu nâng cao tỷ lệ đóng góp từ sản xuất xanh vào GDP.

Các tỉnh, thành phố cần đánh giá thực trạng môi trường, mức độ ô nhiễm, nhất là phát thải khí nhà kính để cải thiện tình hình; xây dựng thói quen sinh hoạt và xử lý rác thải để xây dựng lộ trình thực hiện sản xuất xanh và lối sống phù hợp với mục tiêu TTX. Cần có phương án phù hợp, khuyến khích ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, tiết kiệm năng lượng, phương pháp sản xuất thân thiện với môi trường.

Đặc biệt, cần xác lập các biện pháp chăn nuôi mới, hiện đại gắn liền với xử lý chất thải từ chăn nuôi để duy trì chất lượng môi trường sống; phòng tránh ô nhiễm tại các vùng nông thôn, ngoại ô. Bên cạnh đó, chính quyền cấp tỉnh nên triển khai đồng bộ các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức của xã hội về TTX…hướng tới sự bền vững và thịnh vượng.

Hồng Sơn