Gần lắm quê hương

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Đoàn kiều bào từ Nouvelle - Calédonie (Tân Đảo) đang có những ngày hạnh phúc trên quê hương. Họ về thăm quê cha đất tổ sau nhiều năm tháng ở phương xa hướng về quê nhà.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/200838/20080917140844.aspx