Gần hai năm, Lê Diệp Kiều Trang ba lần rời ghế CEO

Gần hai năm qua, Lê Diệp Kiều Trang đã ba lần rời ghế CEO của Fossil Việt Nam, Facebook Việt Nam và mới đây là Go-Viet của chủ Indonesia.

THÙY TRANG