Gần dân

(HQ Online)- Hình ảnh những vị Thứ trưởng Bộ Tài chính lần đầu tiên đi làm bằng taxi hay xe riêng cho thấy một Chính phủ gần dân hơn. Song, cái được lớn nhất trong thời điểm ngân sách còn khó khăn, đó là tiết kiệm một đồng từ ngân sách cũng là đáng quý.

Mức khoán kinh phí xe công đối với một số chức danh vừa được Bộ Tài chính tiên phong áp dụng thí điểm. Nếu nhìn một cách công bằng, mức khoán từ 3,9 triệu đồng đến 9,9 triệu đồng/người/tháng, thực khiêm tốn.

Trên thực tế, cơ chế khoán xe đã được áp dụng từ khá lâu nhưng việc nhận khoán vẫn chỉ trên tinh thần tự nguyện, không bắt buộc.

Nếu như cách đây nhiều năm, việc áp dụng thí điểm khoán xe công với mức khoán hấp dẫn là 10 triệu đồng, cũng không được các lãnh đạo hưởng ứng (chỉ 1- 2 trường hợp nhận khoán). Nếu so sánh giá trị từng thời điểm thì đúng là chênh lệch.

Nhưng việc áp dụng mức khoán tiết kiệm đó của Bộ Tài chính là có sự tính toán kỹ lưỡng. Bộ này không áp dụng mức khoán chung mà tính theo số km khoảng cách giữa nhà và công sở, để đảm bảo công bằng, không cào bằng.

Có thể nói, thực hiện khoán xe công với một số chức danh là biểu hiện cụ thể nhất của việc triệt để tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ Tài chính- cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm trước Chính phủ về vấn đề này. Là cơ quan tổ chức, điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính- ngân sách, với vai trò được ví như người nắm giữ "tay hòm chìa khóa" của quốc gia, nhiều năm nay, Bộ Tài chính đã gương mẫu đi đầu trong thực hiện. Cơ quan Bộ nhiều năm nay đã thực hiện khoán kinh phí đối với văn phòng phẩm, tiết kiệm nguồn chi ngân sách; sáng kiến triển khai thí điểm mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung và gần đây nhất là áp dụng thí điểm khoán xe công...

Chỉ tính riêng việc mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung sau 5 năm thí điểm, NSNN đã tiết giảm được 467 tỷ đồng. Chủ trương này hiện đang được Chính phủ chỉ đạo triển khai rộng rãi tại tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, dự kiến sẽ tiết kiệm được khoảng 30 nghìn tỷ đồng/năm.

Nhìn rộng hơn, trong năm 2015 các bộ, ngành, địa phương đã chủ động tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên và nhiều khoản chi khác, tiết kiệm được 37.925 tỷ đồng. Nếu so sánh con số này với năm 2014 đã tăng 21.542 tỷ đồng (tăng 231%). Trong đó, tiết kiệm trong quản lý, sử dụng NSNN là 9.292 tỷ đồng và tiết kiệm trong đầu tư xây dựng với con số rất lớn lên tới 28.633 tỷ đồng. Đây là cố gắng lớn trong điều hành của Chính phủ nói chung và của Bộ Tài chính nói riêng.

Nói đi đôi với làm là điều đáng quý. Việc "làm gương" trong thực thi nhiệm vụ từ người đứng đầu Chính phủ cho đến các thành viên Chính phủ, cũng như các bộ, ngành, địa phương sẽ mang lại hiệu quả và tạo niềm tin trong dân.

Tuy nhiên, cũng phải nhìn nhận thẳng thắn rằng, vẫn còn hiện tượng mua xe vượt tiêu chuẩn, định mức; thỏa thuận, mua sắm xe chuyên dùng chưa được chặt chẽ. Thậm chí, sử dụng xe ô tô vào việc riêng, sử dụng xe sai đối tượng, sử dụng xe đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc với các chức danh không đủ tiêu chuẩn, định mức vẫn diễn ra.

Tiêu chuẩn, định mức đã có, nhưng việc thực hiện gương mẫu hay không vẫn là câu chuyện đáng bàn. Ở nhiều địa phương, các chức danh không đủ tiêu chuẩn vẫn được xe công đưa đón ngày ngày. Sự việc không hề giấu diếm mà diễn ra giữa thanh thiên bạch nhật. Người dân là người nắm rõ nhất. Song, sự việc chỉ được phanh phui trong những trường hợp quá "chướng tay gai mắt", hay qua giám sát của báo chí, của mạng xã hội. Lãng phí ngân sách vẫn còn lớn.

Người đứng đầu Bộ Tài chính, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng từng trả lời phỏng vấn báo chí liên quan đến tiết kiệm, chống lãng phí. Ông nhấn mạnh rằng, sẽ tiếp tục siết lại kỷ luật ngân sách, trong đó cắt giảm những khoản chi không cần thiết; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong khoản chi ngân sách, đặc biệt trong chi thường xuyên, hội nghị, hội thảo, quản lý và sử dụng tài sản công… Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, các giải pháp phải rất cụ thể, đòi hỏi sự vào cuộc, kiểm tra, giám sát của các cấp, các ngành, từ Quốc hội đến Hội đồng nhân dân các cấp.

Sẽ còn phải tính toán kỹ để khoán xe công được triển khai trên diện rộng. Nhưng nhìn xa hơn, chủ trương này đã thể hiện được thông điệp từ đầu nhiệm kỳ của người đứng đầu Chính phủ về tiết kiệm, chống lãng phí tài sản công khi Thủ tướng tuyên bố ông sẽ không mua xe mới và yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triệt để tiết kiệm.

Nếu mỗi người với trách nhiệm vì đại cuộc, một việc làm nhỏ sẽ có ý nghĩa lớn!