Gắn biển 2 công trình thi đua

    Gốc

    (NLĐ)- Sáng 18-9, LĐLĐ TPHCM đã gắn biển công trình kho bạc mẫu cho Kho bạc Nhà nước quận 5 và quận 3 - TPHCM

    Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/cong-doan/202709.asp