Gần 90% thực phẩm cho trẻ nghèo dinh dưỡng

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Bản nghiên cứu đã tiến hành xem xét 367 loại sản phẩm dành cho trẻ em và phát hiện, 70% sản phẩm này có lượng đường cao hơn mức cho phép, 23% sản phẩm có lượng chất béo cao hơn quy định và 17% có lượng muối dư thừa.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=36&NewsId=76833