Gần 90 nghìn hộ dân được tái định cư

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND- Ngày 18-9, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT) tổ chức sơ kết Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định 193 của Thủ tướng Chính phủ.

    Trong ba năm (2006 - 2008), với số tiền đầu tư hơn 2.087 tỷ đồng, cả nước tái định cư cho 89.414 hộ, vượt mục tiêu đề ra của năm năm là 14.414 hộ (tương đương 19,5%), trong đó sắp xếp 69.265 hộ đến các điểm tái định cư tập trung; 20.149 hộ xen ghép vào các thôn, bản. Tuy nhiên, nhiều nơi mới chỉ thực hiện tốt được việc di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm, thiên tai, còn việc tạo điều kiện sản xuất, ổn định nâng cao đời sống chưa tốt. Thời gian tới, Bộ NN và PTNT kiến nghị Chính phủ ưu tiên vốn cho các tỉnh di dời dân ở những vùng thiên tai, nguy hiểm, biên giới, hải đảo. Giai đoạn 2009 - 2015, sẽ bố trí, ổn định dân cư cho gần 250.000 hộ dân. Các tỉnh cần rà soát, lựa chọn thứ tự ưu tiên đối với các hộ dân di dời, huy động lồng ghép nguồn vốn của các chương trình, dự án với nguồn vốn bổ sung từ ngân sách T.Ư cho chương trình này.

    Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=157240&sub=127&top=39