Gần 850 triệu USD xây nhà ga T2 Nội Bài

Chính phủ sẽ cho phép các bộ, ngành và thành phố Hà Nội triển khai một số cơ chế đặc thù để hoàn thành nhà ga hàng không T2 Nội Bài vào năm 2011, sớm hơn một năm so với kế hoạch đề ra.