Gần 80 triệu người tham gia BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp

Ông Phạm Lương Sơn - Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cho biết: Tính đến 31/10/2017, tổng số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN cả nước đã đạt gần 80 triệu người.

Cụ thể: Số người tham gia BHXH bắt buộc là hơn 13,2 triệu người, BHTN là 11,4 triệu người, BHXH tự nguyện là hơn 220 nghìn người, BHYT là gần 80 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT hơn 85% dân số.

Tổng thu năm 2017 ước đạt 227.119 tỷ đồng, đạt 80,2% so với kế hoạch cả năm 2017, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm 2016. Cụ thể: Thu BHXH bắt buộc đạt 155.435 tỷ đồng, BHTN đạt 10.695 tỷ đồng, BHXH tự nguyện đạt 981 tỷ đồng, BHYT đạt 59.501 tỷ đồng.

Đến 31/10/2017, BHXH quyết cho 111.731 người hưởng BHXH hàng tháng; 603.076 lượt người hưởng trợ cấp BHXH 1 lần; 7.358.462 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe cho…

Ông Sơn cũng khẳng định, để đạt được kết quả trên, ngành BHXH đã triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó công tác đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính đã mang lại hiệu quả hết sức tích cực.

HG