Gần 80% người trưởng thành ở Mỹ sử dụng internet

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    NDĐT- Trong năm người ở Mỹ thì có bốn người sử dụng internet. Một điều tra của Công ty nghiên cứu thị trường Harris vào tháng 7 và tháng 10 bao gồm 2.062 người cho thấy, khoảng 79% người trưởng thành ở Mỹ, tức khoảng 178 triệu người, dành trung bình 11 giờ mỗi tuần để truy cập internet.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=108884&sub=76&top=41