Gần 80% doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam kỳ vọng đẩy doanh thu trong quý IV

Đánh giá của các doanh nghiệp thành viên EuroCham tham gia khảo sát về các điều kiện kinh doanh tại thị trường Việt Nam trong quý III nhìn chung tích cực.

Chỉ số môi trường kinh doanh quý III/2016 (BCI), do Hiệp hội doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) tiến hành khảo sát đạt mức 84, tăng 10 điểm so với quý trước.

Trong đó, 71,5% đại diện doanh nghiệp tham gia khảo sát mô tả tình hình kinh doanh hiện tại của họ là "xuất sắc" và "tốt". Chỉ có 5,5% phản hồi tình trạng hiện tại của thị trường là "không tốt", rất ít phản hồi "rất xấu".

Gần 80% doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam kỳ vọng đẩy doanh thu trong quý IV - Ảnh 1

Biểu đồ câu trả lời khảo sát về tình hình kinh doanh hiện tại.

Đối với câu hỏi đánh giá thế nào về triển vọng kinh doanh cho quý tiếp theo căn cứ vào kết quả kinh doanh các quý gần đây, 16,5% doanh nghiệp được hỏi phản hồi là "tuyệt vời" và 64,2% là "tốt”. Chỉ có 2,7% phản hồi là tiêu cực.

Gần 80% doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam kỳ vọng đẩy doanh thu trong quý IV - Ảnh 2

Biểu đồ câu trả lời khảo sát về triển vọng kinh doanh quý tới.

Liên quan đến triển vọng kinh tế vĩ mô Việt Nam trong quý tiếp theo, các doanh nghiệp thành viên EuroCham tin tưởng rằng sự ổn định kinh tế vĩ mô có khả năng tiếp tục, với gần 60% số lượng phản hồi là "ổn định và cải thiện".

Chỉ có 4,6% doanh nghiệp phản hồi dự đoán sẽ suy giảm. Số lượng phản hồi “Không thay đổi” tăng 3,2% so với quý trước, đạt mức 40%.

42% số lượng các doanh nghiệp dự định sẽ duy trì lực lượng lao động, giảm 8% so với quý trước. Mặt khác, khoảng 52% doanh nghiệp phản hồi dự định tăng số lượng lao động, trong đó khoảng 16% cho sẽ tăng đáng kể trong tương lai gần. Số lượng doanh nghiệp thể hiện ý định giảm lao động chiếm 2,8%.

Gần 80% doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam kỳ vọng đẩy doanh thu trong quý IV - Ảnh 3

Biểu đồ câu trả lời khảo sát về số lượng nhân viên dự đoán trong quý tới.

Hầu hết các doanh nghiệp tham gia khảo sát có ý định duy trì mức độ đầu tư trong nước, chiếm khoảng 41% tổng số. Tuy nhiên, số lượng phản hồi dự định tăng mức đầu tư cũng không thua kém, chiếm 39% tồng số phản hồi và 17% dự định tăng đáng kể mức đầu tư. Số lượng doanh nghiệp phản hồi thoái vốn rất giới hạn, chưa đến 1%, giảm đáng kể so với 7% của quý trước.

Gần 80% doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam kỳ vọng đẩy doanh thu trong quý IV - Ảnh 4

Biểu đồ câu trả lời khảo sát về kế hoạch đầu tư trong quý tới.

Khi được hỏi về dự đoán doanh thu trong quý tới, đáng chú ý 53,2% số doanh nghiệp kỳ vọng sẽ "tăng nhẹ", so với 24,8% kỳ vọng doanh thu sẽ "tăng mạnh".

Gần 80% doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam kỳ vọng đẩy doanh thu trong quý IV - Ảnh 5

Biểu đồ câu trả lời khảo sát về dự đoán doanh thu trong quý tới.

Khảo sát BCI lần này đề cập các câu hỏi liên quan đến lĩnh vực tăng trưởng xanh. Khi được hỏi về sự liên quan giữa mức độ ô nhiễm không khí ở Việt Nam và quyết định di chuyển kinh doanh ra khỏi Việt Nam của doanh nghiệp, phần lớn phản hồi phủ định sự liên quan này (khoảng 58%), khoảng 18% cho rằng họ có thể xem xét việc di dời kinh doanh nếu mức độ ô nhiễm không khí ở Việt Nam tiếp tục tăng và 25% còn lại không chắc chắn.

"Các kết quả cho quý III năm 2016 cho thấy kỳ vọng tích cực cho tương lai gần và sự hài lòng nhất quán với tình hình hiện nay. Đây là một dấu hiệu tốt cho việc thực hiện Hiệp định thương mại tự do EU-Việt Nam vốn được mong đợi sẽ củng cố mạnh mẽ hoạt động kinh doanh và đầu tư của châu Âu tại Việt Nam”, Chủ tịch EuroCham Michael Behrens nhận xét.

a