Gần 8 tỷ USD vốn ngoại rót vào bất động sản

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    14 dự án xây dựng khu đô thị mới, văn phòng và căn hộ có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp phép trong 5 tháng đầu năm, với tổng vốn...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2008/05/28/113758/8165