Gần 8 triệu người được chi trả các chế độ bảo hiểm trong nửa đầu năm

Ước trong 6 tháng đầu năm 2024, ngành Bảo hiểm xã hội giải quyết và chi trả cho gần 8 triệu người hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội. Số lượt người đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cũng tăng gần 8%...

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Thông tin được Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết tại phiên họp cung cấp thông tin định kỳ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp quý 2/2024, sáng 14/6.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết trong 6 tháng đầu năm 2024, công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đạt và tăng so với cùng kỳ năm 2023.

Cụ thể, khoảng 18,3 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, đạt tỷ lệ bao phủ là 39,05% lực lượng lao động trong độ tuổi, tăng 1,16 triệu người (tương đương 6,77%) so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, bảo hiểm xã hội tự nguyện là 1,62 triệu người, tăng 202 nghìn người (tương đương 14,25%) so với cùng kỳ năm 2023.

Số người tham gia bảo hiểm y tế cũng tăng 1,22 triệu người, tương đương 1,37% so với cùng kỳ năm 2023.

Công tác giải quyết chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đảm bảo đầy đủ, kịp thời, qua đó đã góp phần hỗ trợ, ổn định cuộc sống của người dân, người lao động.

Ước trong 6 tháng đầu năm 2024, ngành Bảo hiểm xã hội giải quyết và chi trả cho gần 8 triệu người hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội. Đồng thời, phối hợp với ngành Lao động – Thương binh và Xã hội giải quyết 442,38 nghìn người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp được lập danh sách chi trả trong tháng.

Về công tác tác giải quyết, chi trả chế độ, quyền lợi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người có thẻ bảo hiểm y tế, ước đến tháng 6/2024, cả nước có khoảng 89,552 triệu lượt người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế nội trú và ngoại trú, tăng 6,563 triệu lượt người (tương đương 7,91%) so với cùng kỳ năm 2023. Số tiền giám định, thanh toán hơn 66,92 nghìn tỷ đồng.

Cùng với đó, việc quản lý và sử dụng các quỹ được thực hiện đảm bảo an toàn, bền vững, hiệu quả, trên tinh thần tối ưu hóa sử dụng quỹ, nhưng phải đảm bảo tốt nhất quyền lợi của người tham gia, thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định.

Về công tác thanh tra, kiểm tra, chú trọng thanh tra chuyên ngành đóng đối với các đơn vị có dấu hiệu vi phạm, đơn vị chậm đóng; kiểm tra chuyên đề, đột xuất các cơ sở khám chữa bệnh có tỷ lệ chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cao, bất hợp lý.

Đặc biệt, kiên quyết xử phạt vi phạm hành chính các hành vi vi phạm pháp luật đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, từ đó lập hồ sơ kiến nghị khởi tố đối với trường hợp cố tình vi phạm.

Toàn cảnh hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Đối với công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp với các ngành Công an thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm.

Đồng thời, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan triển khai kỹ thuật đảm bảo từng bước sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chíp, ứng dụng định danh điện tử quốc gia (VNeID) thay thế thẻ bảo hiểm y tế giấy trong khám chữa bệnh…

Đến tháng 6/2024, hệ thống của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã xác thực trên 97,6 triệu thông tin nhân khẩu có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Trong đó, có hơn 87,4 triệu người đang tham gia, thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Hiện 100% cơ sở khám chữa bệnh triển khai khám chữa bệnh bằng căn cước công dân gắn chíp, với trên 90 triệu lượt tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân thành công, phục vụ làm thủ tục khám chữa bệnh.

Ngoài ra, ngành cũng phối hợp với Bộ Công an và Bộ, ngành liên quan khác triển khai liên thông 2 nhóm thủ tục hành chính thiết yếu tại Đề án 06. Bao gồm thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng.

Tính đến tháng 6/2024, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố đã tiếp nhận và giải quyết 945.711 hồ sơ đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, và 11.485 hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng mai táng phí được thực hiện qua 2 nhóm dịch vụ công liên thông này.

Nhật Dương

Nguồn VnEconomy: https://vneconomy.vn/gan-8-trieu-nguoi-duoc-chi-tra-cac-che-do-bao-hiem-trong-nua-dau-nam.htm