Gần 74.000 tỷ đồng đầu tư vào KKT, KCN ở Nghệ An

Cùng với việc thực hiện xây dựng kết cấu hạ tầng KKT Đông Nam, KCN, công tác hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, xúc tiến và thu hút đầu tư các dự án trọng điểm được Nghệ An chú trọng. Đến nay, KKT Đông Nam và các KCN trên địa bàn đã giải quyết việc làm cho 16.500 lao động.

Gần 74.000 tỷ đồng đầu tư vào KKT, KCN ở Nghệ An - Ảnh 1

Thu Huyền - Hữu Quân