Gần 66.000 người đi làm việc nước ngoài trong 5 tháng đầu năm

Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, trong 5 tháng đầu năm 2024, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài khoảng 65.800 lao động, đạt trên 52% so với kế hoạch năm.

Nguồn Công Luận: https://tv.congluan.vn/gan-66000-nguoi-di-lam-viec-nuoc-ngoai-trong-5-thang-dau-nam-post300079.html