Gần 600.000 thí sinh bắt đầu thi ĐH khối A, đợt I

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Dù biết số thí sinh “ảo” cao nhưng ĐH Công đoàn vẫn chấp nhận thuê điểm thi cho 100% hồ sơ ĐKDT, dù biết có phòng thi chỉ có 7, 8 em đến thi". Còn ĐH Thủy lợi thì “liều” thuê phòng thi đủ chỗ thi cho 80% hồ sơ ĐKDT.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2008/7/94463.cand