Gần 60 năm sưu tập ảnh Bác Hồ

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND – Gia tài quý nhất, đáng giá nhất của ông Nguyễn Thanh Dương là bộ sưu tập ảnh Bác Hồ mà ông đã cất công sưu tầm gần 60 năm qua, trên mọi nẻo đường ra bắc vào nam.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=134982&sub=51&top=37