Gần 6 triệu cuộc gọi đến Tổng đài 111

Theo số liệu thống kê từ Cục Trẻ em, trong vòng 20 năm qua, Tổng đài 111 đã nhận gần 6 triệu cuộc gọi đến trong đó tư vấn và hỗ trợ hơn 496 nghìn ca, can thiệp hơn 10.900 ca trẻ em bị xâm hại, bị bạo lực, bị mua bán, bị bóc lột, bị bỏ rơi, bỏ mặc, trẻ cần hỗ trợ về tài chính và các trường hợp vi phạm quyền trẻ em.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/gan-6-trieu-cuoc-goi-den-tong-dai-111-124429.htm