Gần 50% bà mẹ cho con uống thuốc theo kinh nghiệm

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Trung bình mỗi trẻ có thể mắc bệnh khoảng 6 lần/năm, cá biệt có trẻ mắc bệnh đến 20 lần/năm. Các bệnh thường mắc phải ở trẻ em là bệnh về đường hô hấp (59,29%) và bệnh về tiêu hóa (21,90%).

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=57&NewsId=63494