Gần 49 tỷ đồng đầu tư hệ thống cấp nước sinh hoạt La Giang

Dự án sẽ xây dựng một hệ thống cấp nước sinh hoạt phục vụ 5 xã ngoài đê huyện Đức Thọ gồm: Đức La, Bùi Xá, Đức Yên, Đức Quang, Đức Vĩnh.

Xem chi tiết

Niềm vui nước sạch về làng. Ảnh minh họa từ internet

Theo quyết định chấp thuận chủ trương thực hiện dự án vừa được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt, Công ty CP Đầu tư và Môi trường Hùng Thành (Nghệ An) sẽ đầu tư 48.800 triệu đồng cho công trình có công suất cấp nước dự kiến 2.000m 3 /ngày đêm này.

Theo đó, dự án dự kiến xây dựng nhà máy xử lý nước ở thôn Triều Đông, xã Bùi Xá; xây dựng trạm bơm tăng áp ở đồng Mụ Vàng, xã Đức La.

Công trình dự kiến đưa vào hoạt động trong 24 tháng kể từ ngày có quyết định cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền.

Dự án hoàn thành không chỉ góp phần thực hiện CTMTQG nước sạch và VSMT nông thôn mà còn cải thiện điều kiện cung cấp nước sạch, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống cho người dân trên địa bàn.

P.V