Gần 400 nông dân Hà Tĩnh được dạy nghề miễn phí

(PL)- Gần 400 nông dân Hà Tĩnh đã được dạy nghề miễn phí thông qua chương trình “Đào tạo nâng cao năng lực kinh tế dựa vào cộng đồng” (CB-TREE) do dự án “Thị trường lao động” thực hiện tại hai xã Thạch Văn và Mỹ Lộc của tỉnh Hà Tĩnh.

Ngày 24-3, Hội thảo quốc gia chia sẻ kinh nghiệm về dự án này đã diễn ra tại Hà Nội với sự phối hợp tổ chức của Bộ LĐ-TB&XH, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) và Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam. CB-TREE là một chương trình đào tạo nghề kết hợp hỗ trợ toàn diện về việc làm tại chỗ, tín dụng, quản trị kinh doanh… cho các cá nhân có hoàn cảnh khó khăn, hộ gia đình, nhóm và cộng đồng. Sau Hà Tĩnh, chương trình dự kiến sẽ mở rộng ra cả nước. B.PHƯỢNG