Gần 400 đầu máy, toa xe quá hạn đăng kiểm

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, gần 400 đầu máy, toa xe của đường sắt đã quá hạn đăng kiểm ít nhất là 1 tháng và nhiều nhất lên đến 41 tháng.

Theo quy định, thời hạn kiểm định định kỳ với đầu máy xe lửa là 18 tháng và toa xe là 14 tháng. Tuy nhiên, hiện hầu hết các phương tiện đều đã cũ và phải sửa chữa thường xuyên. Mỗi lần như vậy, công tác giám sát về kỹ thuật phải được thực hiện ngay trong quá trình sửa chữa và kiểm định lại khi xuất xưởng. Vì vậy, ngành đường sắt đã bố trí chỗ làm việc cho nhân viên đăng kiểm ngay tại xưởng, đồng thời có những quy định cụ thể để kiểm soát về an toàn kỹ thuật.

Theo báo cáo của cơ quan chức năng, có gần 400 đầu máy, toa xe của đường sắt đang quá hạn đăng kiểm. Tuy nhiên, đường sắt khẳng định, đây là những phương tiện trong diện không sử dụng hoặc đang chờ thanh lý. Theo quy trình vận hành và để đảm bảo an toàn tuyệt đối, tất cả các trang thiết bị, đầu máy, toa xe đều được kiểm tra giám sát an toàn kỹ thuật nghiêm ngặt trước khi đi vào hoạt động.

Lô Dũng - Minh Đức (Ban Thời sự)