Gần 40 trường công bố, 9 thủ khoa xuất sắc

(VnMedia) - Trường CĐ Cơ khí Luyện kim Thái Nguyên là trường Cao đẳng đầu tiên công bố điểm thi. Đến nay, đã có 37 trường công bố điểm thi tuyển sinh 2011. Trong số thủ khoa các trường có 7 thí sinh 29 điểm ở khối A và B và 2 thí sinh 28 điểm khối D.

Đó là những thí sinh cao điểm nhất trong kỳ tuyển sinh năm nay. Tính đến thời điểm này, chưa có thủ khoa nào đạt 29,5 điểm. Ở khối A, hiện có 3 thủ khoa đạt 29 điểm. Trong đó có 2 thí sinh thi ĐH Ngoại Thương cơ sở Hà Nội là Lê Cao Nguyên (trường THPT chuyên Hạ Long, Quảng Ninh) và Nguyễn Duy Hải (trường THPT Đô Lương 1, Nghệ An). Thí sinh còn lại là Chu Văn Tạo (trường THPT chuyên Sư phạm Hà Nội thi vào ĐH Công nghệ - ĐHQG Hà Nội). Ở khối B, đã có 4 thủ khoa 29 điểm. Trong đó, riêng trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội có tới 3 thí sinh là Hà Trung Phong (trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên Hà Nội), Trần Duy Tùng (trường THPT Hà Nội - Amstecdam) và Lê Tùng Ngân (trường THPT chuyên Hà Tĩnh). Thí sinh còn lại là Cù Gia Huy (trường THPT năng khiếu - ĐHQG TP.HCM) dự thi vào trường ĐH Quốc tế - ĐHQG TP.HCM. Ở khối D, 2 thủ khoa cao điểm nhất tính đến thời điểm này đạt 28 điểm đều ở trường ĐH Ngoại Thương cơ sở Hà Nội là Nguyễn Kim Lâm (trường THPT chuyên Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội) thi Tiếng Anh và Nguyễn Hải Hà (trường THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng) thi Tiếng Pháp. Khối C chưa ghi nhận điểm thi nào cao ấn tượng. VnMedia sẽ tiếp tục cập nhật tình hình điểm thi các trường. Danh sách các trường công bố điểm: 1. ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội (Khối A - B) 2. ĐH Công nghệ - ĐHQG Hà Nội (Khối A) 3. ĐH Kinh tế - ĐHQG Hà Nội (Khối A) 4. Khoa Luật - ĐHQG Hà Nội (Khối A) 5. ĐH Giáo dục - ĐHQG Hà Nội (Khối A - B). Chưa công bố điểm khối C - D. 6. ĐH KHXH&NV - ĐHQG Hà Nội (Khối A). Chưa công bố điểm khối C - D. 7. ĐH Quảng Nam (Khối A - B - C - D). 8. ĐH Tiền Giang (Khối A - C) 9. ĐH Ngoại Thương - Cơ sở Hà Nội (Khối A - D) 10. ĐH Ngoại Thương - Cơ sở TP.Hồ Chí Minh (Khối A - D). 11. ĐH Đà Lạt (Khối A - B - C - D). 12. HV Tài chính (Khối A - D) 13. ĐH Tài nguyên và Môi trường (Khối A). Không thi khối B - D. 14. ĐH Kinh tế - Luật (ĐHQG TP.HCM) 15. ĐH Hàng hải 16. ĐH Hà Hoa Tiên 17. ĐH Thăng Long 18. ĐH Quốc tế TP.HCM 19. ĐH Văn hóa TP.HCM 20. ĐH Quốc tế Hồng Bàng 21. ĐH Giao thông Vận tải 22. ĐH Khoa học Tự nhiên 23. ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM 24. Học viện Âm nhạc Huế 25. ĐH Mỹ thuật TP.HCM 26. ĐH Tân tạo 27. ĐH Công nghiệp Việt Trì 28. ĐH Thủ Dầu I 29. ĐH Quảng Bình 30. ĐH Tài chính - Marketing 31. ĐH Kinh tế quốc dân 32. ĐH Thủy lợi 33. ĐH Hà Nội 34. ĐH Dân lập Hải Phòng 35. ĐH Kinh tế Công nghiệp Long An 36. ĐH Chu Văn An 37. CĐ Cơ khí Luyện kim Thái Nguyên Welcome to Vietnam Travel Minh Phương